Njoftim për shpallje të aktgjykimit

Njoftim për shpallje të aktgjykimit

Ju njoftoi se sot 08.09.2016 ora 14:30 ne Gjykatën Themelore ne Ferizaj salla nr.II. Vazhdon seanca gjyqësore me shpalljen e aktgjykimit ndaj te pandehurit B.M i akuzuar për veprën penale Vrasja e rëndë nga neni 179 paragrafi 1 nën paragrafi 1.11 dhe të veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve…

Ju njoftoi se sot 08.09.2016 ora 14:30 ne Gjykatën Themelore ne Ferizaj salla nr.II. Vazhdon seanca gjyqësore me shpalljen e aktgjykimit ndaj te pandehurit B.M i akuzuar për veprën penale Vrasja e rëndë nga neni 179 paragrafi 1 nën paragrafi 1.11 dhe të veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 paragrafi1 të KPRK-së.