Paraburgim dhe arrest shtëpiak ndaj katër (4) të dyshuarve për kontrabandim me mallra dhe dhënie ryshfeti

Paraburgim dhe arrest shtëpiak ndaj katër (4) të dyshuarve për kontrabandim me mallra dhe dhënie ryshfeti

Ferizaj – 21 shkurt 2020 – Gjykata Themelore në Ferizaj – Departamenti për Krime të Rënda, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore në Ferizaj, për caktimin e masës së paraburgimit, ndaj të pandehurve I.J. dhe B.J. ndërsa ka refuzuar kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit ndaj A.J. dhe L.J., dhe të njëjtëve u është caktuar masa e arrestit shtëpiak.

Të pandehurit I.J. B.J., A.J., dhe L.J. dyshohet se në bashkëkryerje dhe në vazhdim kanë kryer veprën penale kontrabandimi i mallrave nga neni 311 paragrafi 5 nën paragrafi 5.1 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), dhe veprën penale secili veç e veç dhënia e ryshfetit nga neni 422 paragrafi 1 të KPRK-së .

Të pandehurit I.J.; A.J.; B.J. dhe L.J dyshohet se nga muaji nëntor deri më 20 shkurt 2020 në pikën kufitare Hani Elezit kanë bartur mallra – barna dhe artikuj tjerë ushqimor, duke shmangur kontrollin doganor, në atë mënyrë që mallrat i kanë siguruar nga persona të paautorizuar në Republikën e Maqedonisë, pastaj duke dhënë dhurata dhe përfitime të tjera pasurore zyrtarëve doganor dhe policor, kanë kaluar vijën kufitare pa iu nënshtruar kontrollit doganor dhe të njëjtat i kanë dërguar në depo dhe shtëpitë e tyre me qëllim që të vihen në qarkullim, e të cilat mallra do të vënin në rrezik shëndetin e njerëzve, kështu që me rastin e zbatimit të urdhër kontrollit në veturat e tyre, me rastin e kalimit të kufirit në Han të Elezit janë gjetur dhe sekuestruar 60 paketime me mish peshku dhe 4 paketime me mish derri, kurse në një depo në zonën industriale në Prishtinë janë sekuestruar mallra të llojeve të ndryshme të kontrabanduara, të cilat janë sekuestruar nga Dogana e Kosovës.

Andaj Gjyqtari i procedurës paraprake në Departamentin për Krime të Rënda – Mustaf Tahiri kërkesën e Prokurorit të shtetit për caktimin e masës së paraburgimit kundër të dyshuarve e ka aprovuar si të bazuar për të dyshuarit I.J dhe B.J dhe të njëjtëve u është caktuar masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej një (1) muaj, ndërsa ka refuzuar kërkesën për dy të dyshuarit A.J dhe L.J dhe të njëjtëve u është caktuar masa e arrësit shtëpiak në kohëzgjatje prej një (1) muaj.

Me këtë rast palët njoftohen se ankesa kundër këtij aktvendimi nuk e shtynë ekzekutimin e tij.