Foto me rastin e pranimit të donacionit të UNDP për Arkivin e Gjykatës

Foto me rastin e pranimit të donacionit të UNDP për Arkivin e Gjykatës