Gjykata
Dega
Prej
Deri
Numri i lëndës 
Gjykatësi/ja
     
Lloji Numri i lëndës Lloji i lëndës Data & Koha Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi Seanca e rradhës
C 2019:098428 Civile Kontestimore 18.01.2022
09:00
Kati III Salla e gjykimeve nr. 3 -Ferizaj Misin Frangu
2021:193325 Kundervajtje- Madhorë 18.01.2022
09:00
Zyra e gjykatësit Nazife Beqiri
2021:152777 Kundervajtje- Madhorë 18.01.2022
09:00
Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
C 2019:101996 Civile Kontestimore 18.01.2022
09:00
Kati III Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Bekim Salihu
C 2019:101996 Civile Kontestimore 18.01.2022
09:00
Kati III Salla e gjykimeve nr. 1 -Ferizaj Bekim Salihu
C 2019:078426 Civile Kontestimore 18.01.2022
09:00
Kati III Salla e gjykimeve nr. 2 -Ferizaj Ardian Ajvazi
P 2021:253508 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 18.01.2022
09:00
Kati II Salla e gjykimeve nr. 1 -Ferizaj Mimoza Shabani
P 2021:232543 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 18.01.2022
09:15
Zyra e gjykatësit Fitore Daci
2021:152858 Kundervajtje- Madhorë 18.01.2022
09:30
Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
P 2021:259277 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 18.01.2022
09:30
Kati II Salla e gjykimeve nr. 1 -Ferizaj Mimoza Shabani
P 2021:238204 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 18.01.2022
09:30
Zyra e gjykatësit Fitore Daci
P 2019:076995 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 18.01.2022
09:30
Zyra e gjykatësit Shabi Idrizi
C 2021:236003 Civile Kontestimore 18.01.2022
09:30
Zyra e gjykatësit Magdalena Milosevic
C 2020:106641 Civile Kontestimore 18.01.2022
09:45
Kati II Salla e gjykimeve nr. 1 -Ferizaj Mirlinda Bytyqi-Rexhepi
C 2021:236254 Civile Kontestimore 18.01.2022
09:45
Zyra e gjykatësit Magdalena Milosevic
P 2020:029294 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 18.01.2022
10:00
Zyra e gjykatësit Fitore Daci
C 2020:918175 Civile Kontestimore 18.01.2022
10:00
Kati III Salla e gjykimeve nr. 2 -Ferizaj Ardian Ajvazi
C 2021:128857 Civile Kontestimore 18.01.2022
10:00
Zyra e gjykatësit Magdalena Milosevic
PKR 2021:112013 Krime të rënda Shqyrtim gjyqësor 18.01.2022
10:00
Zyra e gjykatësit Kadrije Goga-Lubishtani
2021:152902 Kundervajtje- Madhorë 18.01.2022
10:00
Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
38 seanca nga 2 Next page