Gjykata
Dega
Prej
Deri
Numri i lëndës 
Gjykatësi/ja
     
Lloji Numri i lëndës Lloji i lëndës Data & Koha Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi Seanca e rradhës
P 2021:272847 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 18.01.2022
10:15
Kati II Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Hakile Ilazi
C 2021:124582 Civile Kontestimore 18.01.2022
10:15
Zyra e gjykatësit Magdalena Milosevic
C 2021:124340 Civile Kontestimore 18.01.2022
10:30
Zyra e gjykatësit Magdalena Milosevic
P 2021:128782 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 18.01.2022
10:30
Kati II Salla e gjykimeve nr. 1 -Ferizaj Mimoza Shabani
C 2021:124177 Civile Kontestimore 18.01.2022
10:45
Zyra e gjykatësit Magdalena Milosevic
2021:153157 Kundervajtje- Madhorë 18.01.2022
10:45
Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
C 2021:123078 Civile Kontestimore 18.01.2022
11:00
Zyra e gjykatësit Magdalena Milosevic
2021:248302 18.01.2022
11:00
Kati III Salla e gjykimeve nr. 2 -Ferizaj Ardian Ajvazi
PM 2019:202490 Penale të mitur Shqyrtimi gjyqësor 18.01.2022
11:00
Kati II Salla e gjykimeve nr. 4 -Ferizaj Ilir Bytyqi
C 2021:123057 Civile Kontestimore 18.01.2022
11:15
Zyra e gjykatësit Magdalena Milosevic
P 2021:205865 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 18.01.2022
13:15
Kati II Salla e gjykimeve nr. 3 -Ferizaj Adem Shabani
C 2019:097784 Civile Kontestimore 18.01.2022
13:15
Kati III Salla e gjykimeve nr. 3 -Ferizaj Misin Frangu
P 2020:029454 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 18.01.2022
13:15
Zyra e gjykatësit Shabi Idrizi
C 2020:170938 Civile Kontestimore 18.01.2022
13:30
Kati II Salla e gjykimeve nr. 1 -Ferizaj Mirlinda Bytyqi-Rexhepi
C 2021:014718 Civile Kontestimore 18.01.2022
13:30
Kati III Salla e gjykimeve nr. 2 -Ferizaj Burim Emërllahu Mbajtur
C 2019:102023 Civile Kontestimore 18.01.2022
14:00
Kati III Salla e gjykimeve nr. 1 -Ferizaj Bekim Salihu
C 2019:097620 Civile Kontestimore 18.01.2022
14:15
Kati III Salla e gjykimeve nr. 3 -Ferizaj Misin Frangu
C 2019:083074 Civile Kontestimore 18.01.2022
14:30
Kati III Salla e gjykimeve nr. 2 -Ferizaj Ardian Ajvazi
38 seanca Previous page nga 2