Njoftim për anulim të konkursit nr.10/2015

Njoftim për anulim të konkursit nr.10/2015