Osnovni Sud Uroševac

Sudske Raprave

Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 P.nr.1336/19 5 Imri Sejda Zakazano
09:30 PKR.169/17 II/2 Kadrije Goga-Lubishtani Zakazano
09:30 P.nr.1323/19 5 Imri Sejda Zakazano
09:30 P.nr.444/19 1 Shabi Idrizi Zakazano
10:00 P.nr.1362/19 5 Imri Sejda Zakazano
10:30 418/19 3/4 Alban Beqiri Zakazano
10:30 P.nr.1352/19 5 Imri Sejda Zakazano
10:45 P.nr.1356/19 5 Imri Sejda Zakazano
11:00 P.nr.1349/19 5 Imri Sejda Zakazano
11:00 P.nr.1349/19 5 Imri Sejda Zakazano

NO Sessions!

NO Sessions!

PUNI RASPORED

Da biste pregledali mesečni kalendar svih sesija i zatražili sesiju, kliknite na sve rasporede

Svi rasporedi

Osnovni Sud Uroševac
Presude od Osnovni Sud Uroševac i ogranaka
Ocena sudskih usluga
Ocenite svoje iskustvo i usluge suda
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu
Zahtev za izdavanje sertifikata
Pošaljite zahtev online