Osnovni Sud Uroševac

Sudske Raprave

Svi rasporedi
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
08:30 2020:037770 Kati III Salla e gjykimeve nr. 2 -Ferizaj Ardian Ajvazi
09:00 2020:130522 Kati III Salla e gjykimeve nr. 4 -Ferizaj Imri Sejda
09:00 2019:279366 Kati III Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Imri Sejda
09:00 2020:166630 Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
09:15 2020:166672 Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
09:30 2021:010237 Zyra e gjykatësit Kadrije Goga-Lubishtani
09:30 2020:142768 Kati III Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Imri Sejda
09:30 2020:166684 Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
10:00 2020:155522 Kati I Salla e gjykimeve nr. 1 -Ferizaj Ibrahim Idrizi
10:00 2019:299794 Kati III Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Imri Sejda
10:00 2020:170846 Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
10:00 2018:016158 Kati II Salla e gjykimeve nr. 3 -Ferizaj Adem Shabani
10:15 2020:170865 Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
10:30 2021:001373 Kati II Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Habib Zeqiri
10:30 2020:181650 Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
10:30 2019:295578 Kati III Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Imri Sejda
10:30 2021:050393 Zyra e gjykatësit Adem Shabani
11:00 2021:026882 Zyra e gjykatësit Kadrije Goga-Lubishtani
11:00 2019:293891 Kati III Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Imri Sejda
11:00 2021:013436 Kati II Salla e gjykimeve nr. 3 -Ferizaj Adem Shabani
11:30 2020:069681 Kati III Salla e gjykimeve nr. 2 -Ferizaj Ardian Ajvazi
13:15 2020:121683 Kati III Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Imri Sejda
13:30 2020:077970 Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
14:00 2018:042230 Kati III Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Imri Sejda
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2019:123489 Salla e gjykimeve nr. 2 -Kacanik Zajrete Muhaxheri
09:00 2020:041426 Salla e gjykimeve nr. 1 -Kacanik Riza Livoreka
09:40 2020:041979 Salla e gjykimeve nr. 1 -Kacanik Riza Livoreka
10:00 2019:098993 Salla e gjykimeve nr. 2 -Kacanik Zajrete Muhaxheri
10:00 2019:134010 Zyra e gjykatësit Burhan Berisha Kaç
10:00 2019:101744 Zyra e gjykatësit Burim Çaka
10:00 2019:101857 Zyra e gjykatësit Burim Çaka
10:00 2019:134010 Salla e gjykimeve nr. 1 -Kacanik Burhan Berisha Kaç
11:00 2019:134461 Salla e gjykimeve nr. 2 -Kacanik Zajrete Muhaxheri
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
08:30 2021:050700 Salla e gjykimeve nr. 1 -Shtërpcë Bersim Shaipi
09:00 2021:010748 Salla e gjykimeve nr. 1 -Shtërpcë Bersim Shaipi
10:00 2021:010205 Salla e gjykimeve jasht gjykates-Shtërpcë Bersim Shaipi

„Moj sud“ je prozor koji sumira i odražava važne informacije o sudovima i njihovom funkcionisanju, pravima i obavezama strana u sudskim postupcima, kao i druge korisne informacije koje omogućavaju građaninu da se informiše i pristupi onlajn uslugama koje pružaju sudovi i Sudski saveta Kosova.

gjykataime.org

Osnovni Sud Uroševac
Presude od Osnovni Sud Uroševac i ogranaka
Ocena sudskih usluga
Ocenite svoje iskustvo i usluge suda
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu
Zahtev za izdavanje sertifikata
Pošaljite zahtev online