Osnovni Sud Uroševac

Sudske Raprave

Svi rasporedi
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
10:00 2022:044776 Fitore Krivanjeva Daci
10:00 2022:044776 Fitore Krivanjeva Daci
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
13:15 2023:080796 Burhan Berisha Kaç
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:30 2019:074354 Ivana Milenkovic
10:00 2019:175666 Ivana Milenkovic
10:00 2019:175666 Ivana Milenkovic

„Moj sud“ je prozor koji sumira i odražava važne informacije o sudovima i njihovom funkcionisanju, pravima i obavezama strana u sudskim postupcima, kao i druge korisne informacije koje omogućavaju građaninu da se informiše i pristupi onlajn uslugama koje pružaju sudovi i Sudski saveta Kosova.

gjykataime.org

PRESUDE
Presude od Osnovni Sud Uroševac i ogranaka
Odluke predsednika \ Disciplinski postupci
Odluke o odustajanju i odbijanju pritužbi
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu
Uvjerenje o osuđivanosti