Osnovni Sud Uroševac

Sudske Raprave

Svi rasporedi
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2019:098428 Kati III Salla e gjykimeve nr. 3 -Ferizaj Misin Frangu
09:00 2021:152777 Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
09:00 2019:101996 Kati III Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Bekim Salihu
09:00 2019:101996 Kati III Salla e gjykimeve nr. 1 -Ferizaj Bekim Salihu
09:00 2019:078426 Kati III Salla e gjykimeve nr. 2 -Ferizaj Ardian Ajvazi
09:00 2021:253508 Kati II Salla e gjykimeve nr. 1 -Ferizaj Mimoza Shabani
09:15 2021:232543 Zyra e gjykatësit Fitore Daci
09:30 2021:152858 Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
09:30 2019:076995 Zyra e gjykatësit Shabi Idrizi
09:30 2021:259277 Kati II Salla e gjykimeve nr. 1 -Ferizaj Mimoza Shabani
09:30 2021:238204 Zyra e gjykatësit Fitore Daci
09:30 2021:236003 Zyra e gjykatësit Magdalena Milosevic
09:45 2021:236254 Zyra e gjykatësit Magdalena Milosevic
10:00 2021:152902 Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
10:00 2021:128857 Zyra e gjykatësit Magdalena Milosevic
10:00 2021:112013 Zyra e gjykatësit Kadrije Goga-Lubishtani
10:00 2020:918175 Kati III Salla e gjykimeve nr. 2 -Ferizaj Ardian Ajvazi
10:00 2020:029294 Zyra e gjykatësit Fitore Daci
10:15 2021:124582 Zyra e gjykatësit Magdalena Milosevic
10:15 2021:272847 Kati II Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Hakile Ilazi
10:30 2021:124340 Zyra e gjykatësit Magdalena Milosevic
10:45 2021:153157 Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
10:45 2021:124177 Zyra e gjykatësit Magdalena Milosevic
11:00 2021:123078 Zyra e gjykatësit Magdalena Milosevic
11:00 2019:202490 Kati II Salla e gjykimeve nr. 4 -Ferizaj Ilir Bytyqi
11:00 2021:248302 Kati III Salla e gjykimeve nr. 2 -Ferizaj Ardian Ajvazi
11:15 2021:123057 Zyra e gjykatësit Magdalena Milosevic
13:15 2020:029454 Zyra e gjykatësit Shabi Idrizi
13:15 2021:205865 Kati II Salla e gjykimeve nr. 3 -Ferizaj Adem Shabani
13:15 2019:097784 Kati III Salla e gjykimeve nr. 3 -Ferizaj Misin Frangu
13:30 2020:170938 Kati II Salla e gjykimeve nr. 1 -Ferizaj Mirlinda Bytyqi-Rexhepi
14:00 2019:102023 Kati III Salla e gjykimeve nr. 1 -Ferizaj Bekim Salihu
14:15 2019:097620 Kati III Salla e gjykimeve nr. 3 -Ferizaj Misin Frangu
14:30 2019:083074 Kati III Salla e gjykimeve nr. 2 -Ferizaj Ardian Ajvazi
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2019:116702 Salla e gjykimeve nr. 1 -Kacanik Riza Livoreka
09:00 2021:077247 Zyra e gjykatësit Zajrete Muhaxheri
09:15 2021:060455 Zyra e gjykatësit Zajrete Muhaxheri
09:20 2021:069483 Zyra e gjykatësit Zajrete Muhaxheri
09:30 2021:078139 Zyra e gjykatësit Zajrete Muhaxheri
09:40 2021:033641 Zyra e gjykatësit Zajrete Muhaxheri
10:00 2019:121475 Salla e gjykimeve nr. 1 -Kacanik Riza Livoreka
11:00 2019:101744 Salla e gjykimeve nr. 2 -Kacanik Burim Çaka
14:00 2019:111086 Salla e gjykimeve nr. 1 -Kacanik Riza Livoreka

NO Sessions!

„Moj sud“ je prozor koji sumira i odražava važne informacije o sudovima i njihovom funkcionisanju, pravima i obavezama strana u sudskim postupcima, kao i druge korisne informacije koje omogućavaju građaninu da se informiše i pristupi onlajn uslugama koje pružaju sudovi i Sudski saveta Kosova.

gjykataime.org

Osnovni Sud Uroševac
Presude od Osnovni Sud Uroševac i ogranaka
Odluke predsednika \ Disciplinski postupci
Odluke o odustajanju i odbijanju pritužbi
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu
Zahtev za izdavanje sertifikata
Pošaljite zahtev online