Osnovni Sud Uroševac

Naredni rasporedi

Vreme Case Broj Sale Sudija Status
07:55 353/19 1 Shabi Idrizi Zakazano
07:55 361/19 1 Shabi Idrizi Zakazano
07:55 364/19 1 Shabi Idrizi Zakazano
07:55 374/19 1 Shabi Idrizi Zakazano
07:55 376/19 1 Shabi Idrizi Zakazano
09:00 C.nr.9/18 2/1 Mirlinda Bytyçi-Rexhepi Zakazano
09:00 P.766/16 II/4 Ilir Bytyqi Zakazano
09:20 P.746/19 II/4 Ilir Bytyqi Zakazano
09:25 P.747/19 II/4 Ilir Bytyqi Zakazano
09:30 188/18 I/1 Mustaf Tahiri Zakazano
09:30 P.2708/17 II/3 Adem Shabani Zakazano
10:00 C.nr.864/17 3/1 Bekim Salihu Zakazano
10:00 P.1008/16 II/3 Adem Shabani Zakazano
10:00 P.1965/17 2/9 Hysnije Gashi Zakazano
10:00 P.3091/17 2/6 Hakile Ilazi Zakazano
10:00 PPP.nr. 272/19 10 kati II Faton Ajvazi Zakazano
10:15 P.2284/17 2/9 Hysnije Gashi Zakazano
10:30 P.748/19 II/4 Ilir Bytyqi Zakazano
10:30 P.2434/17 2/9 Hysnije Gashi Zakazano
10:30 P.2555/17 II/3 Adem Shabani Zakazano
11:00 276/11 III/5 Burim Emërllahu Odlozeno
11:00 P.2039/17 II/3 Adem Shabani Zakazano
11:00 P.835/17 II/3 Adem Shabani Zakazano
13:00 P.271/19 II/4 Ilir Bytyqi Zakazano
13:15 928/16 4/3 Alban Beqiri Odlozeno
13:30 174/10 III/5 Burim Emërllahu Zakazano

NO Sessions!

NO Sessions!

PUNI RASPORED

Da biste pregledali mesečni kalendar svih sesija i zatražili sesiju, kliknite na sve rasporede

Svi rasporedi

Osnovni Sud Uroševac
Presude od Osnovni Sud Uroševac
Ogranci Osnovnog Suda Uroševac
Presude ogranaka Osnovnog Suda Uroševac
Sve Presude
 
Sve Presude Osnovnog Suda Uroševac i ogranaka
Shërbime online
Përdorni format më poshtë për të adresuar qështjen tuaj, duke përfshier përvojen tuaj pozitive ose negative lidhur me shërbimet ne gjykatë, apo plotësoni formën për kërkim të çertifikatës...
Zahtev za izdavanje sertifikata
Pošaljite zahtev online
Procena Online
Procijenite svoje iskustvo i usluge suda
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu