Osnovni Sud Uroševac

Sudske Raprave

Svi rasporedi
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2020:900575 Kati III Salla e gjykimeve nr. 3 -Ferizaj Misin Frangu
09:00 2021:074568 Kati III Salla e gjykimeve nr. 4 -Ferizaj Imri Sejda
09:00 2021:147145 Kati II Salla e gjykimeve nr. 1 -Ferizaj Mirlinda Bytyqi-Rexhepi
09:30 2019:077373 Kati III Salla e gjykimeve nr. 4 -Ferizaj Imri Sejda
10:00 2019:101510 Zyra e gjykatësit Bekim Salihu
10:00 2020:018749 Kati II Salla e gjykimeve nr. 1 -Ferizaj Mimoza Shabani
10:30 2021:002008 Kati III Salla e gjykimeve nr. 3 -Ferizaj Misin Frangu
13:00 2019:100585 Kati III Salla e gjykimeve nr. 1 -Ferizaj Bekim Salihu
13:15 2020:908558 Kati III Salla e gjykimeve nr. 3 -Ferizaj Misin Frangu
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:45 2020:060893 Zyra e gjykatësit Burim Çaka
10:15 2021:196629 Zyra e gjykatësit Burim Çaka
10:30 2019:123869 Salla e gjykimeve nr. 1 -Kacanik Riza Livoreka
10:30 2020:015068 Salla e gjykimeve nr. 2 -Kacanik Burim Çaka
10:45 2020:060893 Salla e gjykimeve nr. 2 -Kacanik Burim Çaka
11:00 2020:060909 Zyra e gjykatësit Burim Çaka
11:00 2020:060909 Zyra e gjykatësit Burim Çaka
11:00 2020:060909 Zyra e gjykatësit Burim Çaka
13:15 2020:123817 Salla e gjykimeve nr. 1 -Kacanik Riza Livoreka
13:30 2020:183975 Salla e gjykimeve nr. 2 -Kacanik Burhan Berisha Kaç

NO Sessions!

„Moj sud“ je prozor koji sumira i odražava važne informacije o sudovima i njihovom funkcionisanju, pravima i obavezama strana u sudskim postupcima, kao i druge korisne informacije koje omogućavaju građaninu da se informiše i pristupi onlajn uslugama koje pružaju sudovi i Sudski saveta Kosova.

gjykataime.org

Osnovni Sud Uroševac
Presude od Osnovni Sud Uroševac i ogranaka
Ocena sudskih usluga
Ocenite svoje iskustvo i usluge suda
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu
Zahtev za izdavanje sertifikata
Pošaljite zahtev online