Osnovni Sud Uroševac

Sudske Raprave

Svi rasporedi
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
08:00 2021:075285 Kati II Salla e gjykimeve nr. 1 -Ferizaj Mimoza Shabani
09:00 2021:113443 Kati II Salla e gjykimeve nr. 1 -Ferizaj Mimoza Shabani
09:00 2019:076292 Kati III Salla e gjykimeve nr. 3 -Ferizaj Misin Frangu
09:00 2020:140703 Kati III Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Imri Sejda
10:00 2020:116494 Kati III Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Imri Sejda
10:30 2021:014856 Kati III Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Imri Sejda
11:00 2021:015347 Kati III Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Imri Sejda
11:15 2021:017221 Kati III Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Imri Sejda
13:15 2021:031038 Kati III Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Imri Sejda
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2019:250696 Zyra e gjykatësit Burim Çaka
10:30 2019:097871 Zyra e gjykatësit Burim Çaka

NO Sessions!

„Moj sud“ je prozor koji sumira i odražava važne informacije o sudovima i njihovom funkcionisanju, pravima i obavezama strana u sudskim postupcima, kao i druge korisne informacije koje omogućavaju građaninu da se informiše i pristupi onlajn uslugama koje pružaju sudovi i Sudski saveta Kosova.

gjykataime.org

Osnovni Sud Uroševac
Presude od Osnovni Sud Uroševac i ogranaka
Ocena sudskih usluga
Ocenite svoje iskustvo i usluge suda
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu
Zahtev za izdavanje sertifikata
Pošaljite zahtev online