Njoftim për anulimin e konkursit nr. 13/2016 për pozitën Bashkëpunëtor Profesional

Njoftim për anulimin e konkursit nr. 13/2016  për pozitën Bashkëpunëtor Profesional