Njoftim për shpallje të aktgjykimit

Njoftim për shpallje të aktgjykimit

Ju njoftoi se me date 30.12.2016 ora 14:00 ne Gjykatën Themelore ne Ferizaj salla nr.II. vazhdon seanca gjyqësore me shpalljen e aktgjykimit, ndaj te pandehurit F.R i akuzuar për shkak të veprës penale Rekrutimi për terrorizëm nga neni 139 lidhur me nenin 31 KPRK-së