Gjykata Themelore Ferizaj

Seancat e radhës

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 904/19 III/4 Burim Emërllahu Shtyer
09:00 108/18 III/4 Burim Emërllahu Shtyer
09:00 P.786/19 2/2 Fitore Daci Caktuar
09:00 2712/17 5 Elmaz Zenuni Caktuar
09:20 P.706/19 2/2 Fitore Daci Caktuar
09:30 P.712/19 2/2 Fitore Daci Caktuar
09:30 P.nr.349/13 II-9 Hysnije Gashi Caktuar
09:40 P.nr.777/13 II-9 Hysnije Gashi Caktuar
09:45 P.1433/18 2/2 Fitore Daci Caktuar
10:00 2958/17 5 Elmaz Zenuni Caktuar
10:20 P.1173/19 2/2 Fitore Daci Caktuar
11:00 2714/17 5 Elmaz Zenuni Caktuar
13:00 P.nr,898/19 5 Imri Sejda Ri-Caktuar
13:30 114/13 III/4 Burim Emërllahu Shtyer
13:30 114/13 III/4 Burim Emërllahu Shtyer

NO Sessions!

NO Sessions!

ORARI I PLOTË

Për të shikuar kalendarin mujor të të gjitha seancave dhe për të kërkuar seancën e caktuar ju lutem klikoni të gjitha oraret

Të gjitha oraret

Gjykata Themelore Ferizaj
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Ferizaj
Degët e Gjykatës Themelore Ferizaj
Aktgjykimet nga degët e Gjykatës Themelore Ferizaj
Të gjitha Aktgjykimet
 
Të gjitha Aktgjykimet e Gjykatës Themelore Ferizaj dhe degët e saj
Shërbime online
Përdorni format më poshtë për të adresuar çështjen tuaj, duke përfshier përvojen tuaj pozitive ose negative lidhur me shërbimet ne gjykatë, apo plotësoni formën për kërkim të çertifikatës
Kërkesa për Lëshimin e Çeritifikatave
Plotësoni kërkesën online
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj