Gjykata Themelore Ferizaj

Seancat e radhës

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 23/19 4/3 Alban Beqiri Shtyer
09:00 P.nr.591/18 II/4 Ilir Bytyqi Caktuar
09:30 513/19 1 Shabi Idrizi Caktuar
09:30 P.1208/18 2/6 Hakile Ilazi Caktuar
09:45 P.3246/17 2/6 Hakile Ilazi Caktuar
10:00 C.nr.119/19 2/1 Mirlinda Bytyçi-Rexhepi Caktuar
10:00 59/16 III/4 Burim Emërllahu Shtyer
10:00 514/19 1 Shabi Idrizi Caktuar
10:00 P.1075/14 2/6 Hakile Ilazi Caktuar
10:15 C.nr.925/18 2/1 Mirlinda Bytyçi-Rexhepi Caktuar
10:30 C.nr.960/18 2/1 Mirlinda Bytyçi-Rexhepi Caktuar
10:30 P.167/19 2/6 Hakile Ilazi Caktuar
10:30 410/14 4/3 Alban Beqiri Shtyer
10:30 518/19 1 Shabi Idrizi Caktuar
11:00 C.nr.568/18 2/1 Mirlinda Bytyçi-Rexhepi Caktuar
11:00 512/19 1 Shabi Idrizi Caktuar
11:00 P.970/18 2/6 Hakile Ilazi Caktuar
11:00 555/19 5 Elmaz Zenuni Caktuar
11:30 524/19 1 Shabi Idrizi Caktuar
13:00 1520/17 5 Elmaz Zenuni Caktuar
13:05 619/18 5 Elmaz Zenuni Caktuar
13:15 1055/17 4/3 Alban Beqiri Caktuar
13:15 C.nr.1072/18 2/1 Mirlinda Bytyçi-Rexhepi Caktuar
13:30 690/19 III/4 Burim Emërllahu Shtyer
13:30 526/19 1 Shabi Idrizi Caktuar
14:00 528/19 1 Shabi Idrizi Caktuar
14:30 450/17 III/4 Burim Emërllahu Shtyer

NO Sessions!

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
10:00 88/17 I Bersim Šaipi Caktuar
10:30 54/18 I Bersim Šaipi Caktuar
11:00 23/19 I Bersim Šaipi Caktuar
ORARI I PLOTË

Për të shikuar kalendarin mujor të të gjitha seancave dhe për të kërkuar seancën e caktuar ju lutem klikoni të gjitha oraret

Të gjitha oraret

Gjykata Themelore Ferizaj
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Ferizaj
Degët e Gjykatës Themelore Ferizaj
Aktgjykimet nga degët e Gjykatës Themelore Ferizaj
Të gjitha Aktgjykimet
 
Të gjitha Aktgjykimet e Gjykatës Themelore Ferizaj dhe degët e saj
Shërbime online
Përdorni format më poshtë për të adresuar çështjen tuaj, duke përfshier përvojen tuaj pozitive ose negative lidhur me shërbimet ne gjykatë, apo plotësoni formën për kërkim të çertifikatës
Kërkesa për Lëshimin e Çeritifikatave
Plotësoni kërkesën online
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj