Gjykata Themelore Ferizaj

Seancat e radhës

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
07:55 353/19 1 Shabi Idrizi Caktuar
07:55 361/19 1 Shabi Idrizi Caktuar
07:55 364/19 1 Shabi Idrizi Caktuar
07:55 374/19 1 Shabi Idrizi Caktuar
07:55 376/19 1 Shabi Idrizi Caktuar
09:00 C.nr.9/18 2/1 Mirlinda Bytyçi-Rexhepi Caktuar
09:00 P.766/16 II/4 Ilir Bytyqi Caktuar
09:20 P.746/19 II/4 Ilir Bytyqi Caktuar
09:25 P.747/19 II/4 Ilir Bytyqi Caktuar
09:30 188/18 I/1 Mustaf Tahiri Caktuar
09:30 P.2708/17 II/3 Adem Shabani Caktuar
10:00 C.nr.864/17 3/1 Bekim Salihu Caktuar
10:00 P.1008/16 II/3 Adem Shabani Caktuar
10:00 P.1965/17 2/9 Hysnije Gashi Caktuar
10:00 P.3091/17 2/6 Hakile Ilazi Caktuar
10:00 PPP.nr. 272/19 10 kati II Faton Ajvazi Caktuar
10:15 P.2284/17 2/9 Hysnije Gashi Caktuar
10:30 P.748/19 II/4 Ilir Bytyqi Caktuar
10:30 P.2434/17 2/9 Hysnije Gashi Caktuar
10:30 P.2555/17 II/3 Adem Shabani Caktuar
11:00 276/11 III/5 Burim Emërllahu Shtyer
11:00 P.2039/17 II/3 Adem Shabani Caktuar
11:00 P.835/17 II/3 Adem Shabani Caktuar
13:00 P.271/19 II/4 Ilir Bytyqi Caktuar
13:15 928/16 4/3 Alban Beqiri Shtyer
13:30 174/10 III/5 Burim Emërllahu Caktuar

NO Sessions!

NO Sessions!

ORARI I PLOTË

Për të shikuar kalendarin mujor të të gjitha seancave dhe për të kërkuar seancën e caktuar ju lutem klikoni të gjitha oraret

Të gjitha oraret

Gjykata Themelore Ferizaj
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Ferizaj
Degët e Gjykatës Themelore Ferizaj
Aktgjykimet nga degët e Gjykatës Themelore Ferizaj
Të gjitha Aktgjykimet
 
Të gjitha Aktgjykimet e Gjykatës Themelore Ferizaj dhe degët e saj
Shërbime online
Përdorni format më poshtë për të adresuar qështjen tuaj, duke përfshier përvojen tuaj pozitive ose negative lidhur me shërbimet ne gjykatë, apo plotësoni formën për kërkim të çertifikatës...
Kërkesa për Lëshimin e Çeritifikatave
Plotësoni kërkesën online
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj