Gjykata Themelore Ferizaj

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
08:00 2021:075285 Kati II Salla e gjykimeve nr. 1 -Ferizaj Mimoza Shabani
09:00 2021:113443 Kati II Salla e gjykimeve nr. 1 -Ferizaj Mimoza Shabani
09:00 2019:076292 Kati III Salla e gjykimeve nr. 3 -Ferizaj Misin Frangu
09:00 2020:140703 Kati III Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Imri Sejda
10:00 2020:116494 Kati III Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Imri Sejda
10:30 2021:014856 Kati III Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Imri Sejda
11:00 2021:015347 Kati III Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Imri Sejda
11:15 2021:017221 Kati III Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Imri Sejda
13:15 2021:031038 Kati III Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Imri Sejda
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2019:250696 Zyra e gjykatësit Burim Çaka
10:30 2019:097871 Zyra e gjykatësit Burim Çaka

NO Sessions!

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Ferizaj
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Ferizaj dhe degët e saj
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online