Gjykata Themelore Ferizaj

Seancat e radhës

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 C.nr.1008/19 2/1 Mirlinda Bytyçi-Rexhepi Caktuar
09:00 CP.nr. 01/13 10 kati II Faton Ajvazi Caktuar
09:00 P.nr.921/19 5 Imri Sejda Caktuar
09:00 1118/19 1 Shabi Idrizi Caktuar
09:00 2706/17 5 Elmaz Zenuni Caktuar
09:30 C.nr.789/19 2/1 Mirlinda Bytyçi-Rexhepi Caktuar
09:30 P.3214/17 II/3 Adem Shabani Caktuar
09:30 C.nr.1162/18 II/2 Habib Zeqiri Shtyer
09:30 39/16 I/1 Mustaf Tahiri Caktuar
09:30 P.nr.922/19 5 Imri Sejda Caktuar
09:30 1119/19 1 Shabi Idrizi Caktuar
09:40 334/16 4/3 Alban Beqiri Caktuar
10:00 C.nr.260/11 II/2 Habib Zeqiri Caktuar
10:00 593/19 4/3 Alban Beqiri Caktuar
10:00 C.nr.361/19 2/1 Mirlinda Bytyçi-Rexhepi Caktuar
10:00 P.nr.777/13 2/9 Hysnije Gashi Caktuar
10:00 P.876/19 II/3 Adem Shabani Caktuar
10:00 CP.nr. 04/13 10 kati II Faton Ajvazi Caktuar
10:00 P.811/18 2/6 Hakile Ilazi Caktuar
10:00 90/17 III/4 Burim Emërllahu Shtyer
10:00 73/19 I Bersim Šaipi Caktuar
10:00 CP.nr. 794/13 10 kati II Faton Ajvazi Caktuar
10:30 P.nr.923/19 5 Imri Sejda Caktuar
10:30 C.nr.547/18 3/1 Bekim Salihu Caktuar
11:00 P.nr.925/19 5 Imri Sejda Caktuar
11:00 C.nr.603/18 2/1 Mirlinda Bytyçi-Rexhepi Caktuar
11:00 P.571/18 II/3 Adem Shabani Caktuar
11:00 C.nr.528/19 II/2 Habib Zeqiri Shtyer
11:15 P.nr.927/19 5 Imri Sejda Caktuar
11:30 C.nr.1046/19 3/1 Bekim Salihu Caktuar
13:00 P.388/19 II/3 Adem Shabani Caktuar
13:10 1126/19 1 Shabi Idrizi Caktuar
13:15 C.nr.821/19 2/1 Mirlinda Bytyçi-Rexhepi Caktuar
13:15 P.nr.928/19 5 Imri Sejda Caktuar
13:30 C.nr.115/19 II/2 Habib Zeqiri Shtyer
13:30 C.nr.371/19 2/1 Mirlinda Bytyçi-Rexhepi Caktuar
13:45 P.nr.929/19 5 Imri Sejda Caktuar
14:00 P.nr.931/19 5 Imri Sejda Caktuar
14:00 1127/19 1 Shabi Idrizi Caktuar
18:00 546/19 1 Shabi Idrizi Caktuar

NO Sessions!

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 4/2019 I Bersim Šaipi Caktuar
09:30 28/19 I Bersim Šaipi Caktuar
10:30 68/2016 I Bersim Šaipi Caktuar
ORARI I PLOTË

Për të shikuar kalendarin mujor të të gjitha seancave dhe për të kërkuar seancën e caktuar ju lutem klikoni të gjitha oraret

Të gjitha oraret

Gjykata Themelore Ferizaj
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Ferizaj
Degët e Gjykatës Themelore Ferizaj
Aktgjykimet nga degët e Gjykatës Themelore Ferizaj
Të gjitha Aktgjykimet
 
Të gjitha Aktgjykimet e Gjykatës Themelore Ferizaj dhe degët e saj
Shërbime online
Përdorni format më poshtë për të adresuar çështjen tuaj, duke përfshier përvojen tuaj pozitive ose negative lidhur me shërbimet ne gjykatë, apo plotësoni formën për kërkim të çertifikatës
Kërkesa për Lëshimin e Çeritifikatave
Plotësoni kërkesën online
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj