Gjykata Themelore Ferizaj

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2021:228727 Kati II Salla e gjykimeve nr. 4 -Ferizaj Ilir Bytyqi
09:00 2022:157420 Zyra e gjykatësit Hakile Ilazi
09:00 2022:134403 Kati III Salla e gjykimeve nr. 1 -Ferizaj Bekim Salihu
09:00 2022:124435 Zyra e gjykatësit Hakile Ilazi
09:00 2022:085650 Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
09:15 2022:151894 Kati II Salla e gjykimeve nr. 3 -Ferizaj Adem Shabani
09:15 2022:151894 Zyra e gjykatësit Adem Shabani
09:15 2022:085675 Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
09:30 2018:015952 Kati III Salla e gjykimeve nr. 2 -Ferizaj Shabi Idrizi
09:30 2022:044376 Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
09:45 2022:044446 Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
10:00 2021:070135 Kati II Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Lela Petkovic
10:00 2022:147723 Zyra e gjykatësit Hakile Ilazi
10:00 2022:044366 Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
10:00 2022:155265 Kati II Salla e gjykimeve nr. 3 -Ferizaj Adem Shabani
10:00 2022:101630 Kati III Salla e gjykimeve nr. 1 -Ferizaj Bekim Salihu
10:15 2022:054647 Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
10:30 2022:055100 Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
10:30 2021:117956 Kati III Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Lela Petkovic
10:30 2022:100084 Kati II Salla e gjykimeve nr. 3 -Ferizaj Adem Shabani
10:30 2022:149275 Zyra e gjykatësit Hakile Ilazi
10:45 2022:050293 Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
11:00 2022:049900 Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
11:00 2022:049942 Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
11:00 2022:121690 Kati II Salla e gjykimeve nr. 3 -Ferizaj Adem Shabani
13:15 2022:145454 Kati II Salla e gjykimeve nr. 3 -Ferizaj Adem Shabani
13:15 2019:216453 Kati III Salla e gjykimeve nr. 2 -Ferizaj Alban Beqiri
13:45 2022:145460 Kati II Salla e gjykimeve nr. 3 -Ferizaj Adem Shabani
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:30 2020:051341 Salla e gjykimeve nr. 1 -Kacanik Burhan Berisha Kaç
09:30 2021:042789 Zyra e gjykatësit Burim Çaka
10:00 2018:026217 Salla e gjykimeve nr. 2 -Kacanik Burim Çaka
10:30 2020:046069 Salla e gjykimeve nr. 1 -Kacanik Burhan Berisha Kaç
11:00 2020:046035 Salla e gjykimeve nr. 1 -Kacanik Burhan Berisha Kaç

NO Sessions!

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Ferizaj
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Ferizaj dhe degët e saj
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet per hedhje dhe refuzim te ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj