Gjykata Themelore Ferizaj

Orari i Seancave

Të gjitha oraret

NO Sessions!

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2019:142629 Riza Livoreka
09:30 2019:142703 Riza Livoreka
10:00 2019:142645 Riza Livoreka
10:30 2019:142711 Riza Livoreka
11:00 2019:142801 Riza Livoreka
11:30 2019:141838 Riza Livoreka
11:45 2019:142789 Riza Livoreka
13:15 2020:022755 Riza Livoreka
13:40 2019:142159 Riza Livoreka
14:00 2019:142603 Riza Livoreka

NO Sessions!

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Aktgjykimet/Aktvendimet
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Ferizaj dhe degët e saj
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet për hedhje dhe refuzim të ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Certifikata mbi dënimet penale