Gjykata Themelore Ferizaj

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2021:026843 Kati III Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Elmaz Zenuni
09:00 2020:119231 Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
09:30 2021:000790 Zyra e gjykatësit Fitore Daci
09:30 2018:058108 Kati II Salla e gjykimeve nr. 3 -Ferizaj Kadrije Goga-Lubishtani
09:30 2021:049375 Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
10:00 2021:010318 Kati III Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Elmaz Zenuni
10:00 2020:167762 Kati I Salla e gjykimeve nr. 1 -Ferizaj Ibrahim Idrizi
10:00 2020:119323 Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
10:15 2020:119360 Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
10:30 2019:107684 Kati II Salla e gjykimeve nr. 1 -Ferizaj Mirlinda Bytyqi-Rexhepi
10:45 2020:087365 Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
11:00 2019:094730 Kati III Salla e gjykimeve nr. 2 -Ferizaj Ardian Ajvazi
11:15 2020:127803 Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
11:30 2020:127822 Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
13:00 2020:118628 Kati III Salla e gjykimeve nr. 1 -Ferizaj Bekim Salihu
13:15 2020:019355 Kati III Salla e gjykimeve nr. 4 -Ferizaj Ardian Ajvazi
14:15 2019:080086 Kati III Salla e gjykimeve nr. 3 -Ferizaj Misin Frangu
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2019:127066 Zyra e gjykatësit Zajrete Muhaxheri
10:00 2018:032976 Salla e gjykimeve nr. 2 -Kacanik Zajrete Muhaxheri
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:30 2019:154539 Salla e gjykimeve nr. 1 -Shtërpcë Bersim Shaipi

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Ferizaj
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Ferizaj dhe degët e saj
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online