Gjykata Themelore Ferizaj

Orari i Seancave

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 P.nr.1135/19 5 Imri Sejda Caktuar
09:30 P.nr.1138/19 5 Imri Sejda Caktuar
10:00 P.nr.1136/19 5 Imri Sejda Caktuar
13:15 P.nr.1142/19 5 Imri Sejda Caktuar
14:00 P.nr.1143/19 5 Imri Sejda Caktuar
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 C.nr.240/19 1 Riza Livoreka Caktuar
09:30 C.nr.274/18 1 Riza Livoreka Caktuar
10:00 C.nr.318/19 1 Riza Livoreka Caktuar
10:30 C.nr.320/19 1 Riza Livoreka Caktuar
11:30 C.nr.244/19 1 Riza Livoreka Caktuar

NO Sessions!

ORARI I PLOTË

Për të shikuar kalendarin mujor të të gjitha seancave dhe për të kërkuar seancën e caktuar ju lutem klikoni të gjitha oraret

Të gjitha oraret

Gjykata Themelore Ferizaj
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Ferizaj dhe degët e saj
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online