Gjykata Themelore Ferizaj

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2023:296154 Bekim Salihu
09:00 2021:053788 Hakile Ilazi
10:00 2023:057931 Bekim Salihu
10:30 2022:133147 Adem Shabani
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 Riza Livoreka
09:30 2020:128748 Riza Livoreka
10:00 2019:109600 Burhan Berisha Kaç
10:15 2019:100383 Riza Livoreka
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
10:00 2021:082505 Ivana Milenkovic

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Aktgjykimet/Aktvendimet
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Ferizaj dhe degët e saj
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet për hedhje dhe refuzim të ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Certifikata mbi dënimet penale