Gjykata Themelore Ferizaj

Orari i Seancave

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 1346/19 III/5 Burim Emërllahu Caktuar
09:00 P.nr.1330/19 1 Shabi Idrizi Caktuar
09:00 P.nr.1330/19 1 Shabi Idrizi Caktuar
09:30 C.nr.436/16 3/3 Ardian Ajvazi Shtyer
09:40 P.nr.1292/19 1 Shabi Idrizi Caktuar
09:40 P.nr.1292/19 1 Shabi Idrizi Caktuar
10:00 1210/19 III/5 Burim Emërllahu Shtyer
10:00 E.nr. 863/18 10 kati II Faton Ajvazi Caktuar
10:00 C.nr.825/19 3/3 Ardian Ajvazi Shtyer
10:00 P.nr.386/18 K.2 nr.6 Hakile Ilazi Ri-Caktuar
10:00 P.nr.1099/19 5 Imri Sejda Ri-Caktuar
10:20 P.nr.1294/19 1 Shabi Idrizi Caktuar
10:30 1153/17 3/1 Misin Frangu Caktuar
10:50 P.nr.1298/19 1 Shabi Idrizi Caktuar
11:00 C.899/19 II/3 Habib Zeqiri Ri-Caktuar
11:00 C.nr.1010/19 3/3 Ardian Ajvazi Shtyer
11:20 P.nr.1303/19 1 Shabi Idrizi Caktuar
11:20 P.nr.1303/19 1 Shabi Idrizi Caktuar
11:30 163/20 III/5 Burim Emërllahu Caktuar
13:10 P.519/18 2 Burim Çaka Caktuar
13:15 164/12 3/1 Misin Frangu Caktuar
13:15 C.nr.542/16 3/3 Ardian Ajvazi Caktuar
13:30 712/17 III/5 Burim Emërllahu Shtyer
13:30 C.205/19 II/3 Habib Zeqiri Ri-Caktuar
14:15 1267/19 3/1 Misin Frangu Caktuar
14:30 C.nr.1161/17 3/3 Ardian Ajvazi Caktuar
14:40 396/19 III/5 Burim Emërllahu Shtyer
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
10:00 P.489/18 2 Burim Çaka Caktuar
11:20 P.436/18 2 Burim Çaka Caktuar

NO Sessions!

ORARI I PLOTË

Për të shikuar kalendarin mujor të të gjitha seancave dhe për të kërkuar seancën e caktuar ju lutem klikoni të gjitha oraret

Të gjitha oraret

Gjykata Themelore Ferizaj
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Ferizaj dhe degët e saj
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online