Gjykata Themelore Ferizaj

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2020:900575 Kati III Salla e gjykimeve nr. 3 -Ferizaj Misin Frangu
09:00 2021:074568 Kati III Salla e gjykimeve nr. 4 -Ferizaj Imri Sejda
09:00 2021:147145 Kati II Salla e gjykimeve nr. 1 -Ferizaj Mirlinda Bytyqi-Rexhepi
09:30 2019:077373 Kati III Salla e gjykimeve nr. 4 -Ferizaj Imri Sejda
10:00 2019:101510 Zyra e gjykatësit Bekim Salihu
10:00 2020:018749 Kati II Salla e gjykimeve nr. 1 -Ferizaj Mimoza Shabani
10:30 2021:002008 Kati III Salla e gjykimeve nr. 3 -Ferizaj Misin Frangu
13:00 2019:100585 Kati III Salla e gjykimeve nr. 1 -Ferizaj Bekim Salihu
13:15 2020:908558 Kati III Salla e gjykimeve nr. 3 -Ferizaj Misin Frangu
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:45 2020:060893 Zyra e gjykatësit Burim Çaka
10:15 2021:196629 Zyra e gjykatësit Burim Çaka
10:30 2019:123869 Salla e gjykimeve nr. 1 -Kacanik Riza Livoreka
10:30 2020:015068 Salla e gjykimeve nr. 2 -Kacanik Burim Çaka
10:45 2020:060893 Salla e gjykimeve nr. 2 -Kacanik Burim Çaka
11:00 2020:060909 Zyra e gjykatësit Burim Çaka
11:00 2020:060909 Zyra e gjykatësit Burim Çaka
11:00 2020:060909 Zyra e gjykatësit Burim Çaka
13:15 2020:123817 Salla e gjykimeve nr. 1 -Kacanik Riza Livoreka
13:30 2020:183975 Salla e gjykimeve nr. 2 -Kacanik Burhan Berisha Kaç

NO Sessions!

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Ferizaj
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Ferizaj dhe degët e saj
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online