Gjykata Themelore Ferizaj

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2021:193242 Kati I Salla e gjykimeve nr. 1 -Ferizaj Ilir Bytyqi
10:00 2022:202543 Kati I Salla e gjykimeve nr. 1 -Ferizaj Ilir Bytyqi
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
08:30 2019:144618 Salla e gjykimeve nr. 1 -Kacanik Riza Livoreka
09:30 2021:219601 Salla e gjykimeve nr. 2 -Kacanik Burim Çaka
09:30 2021:169747 Salla e gjykimeve nr. 1 -Kacanik Riza Livoreka
09:40 2019:200981 Zyra e gjykatësit Zajrete Muhaxheri
09:50 2022:209952 Salla e gjykimeve nr. 2 -Kacanik Burim Çaka
10:00 2021:084551 Zyra e gjykatësit Zajrete Muhaxheri
10:00 2019:136451 Salla e gjykimeve nr. 1 -Kacanik Riza Livoreka

NO Sessions!

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Ferizaj
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Ferizaj dhe degët e saj
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet per hedhje dhe refuzim te ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj