Gjykata Themelore Ferizaj

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:30 2022:160471 Zyra e gjykatësit Hakile Ilazi
09:30 2022:176070 Kati II Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Lela Petkovic
10:00 2023:005015 Kati III Salla e gjykimeve nr. 4 -Ferizaj Imri Sejda
10:00 2020:050766 Kati II Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Lela Petkovic
10:30 2023:005024 Kati III Salla e gjykimeve nr. 4 -Ferizaj Imri Sejda
10:30 2020:050772 Kati II Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Lela Petkovic
11:00 2020:039366 Kati II Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Lela Petkovic
11:30 2020:044230 Kati II Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Lela Petkovic
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
08:40 2021:223828 Salla e gjykimeve nr. 2 -Kacanik Zajrete Muhaxheri
09:20 2022:007460 Salla e gjykimeve nr. 2 -Kacanik Zajrete Muhaxheri
09:30 2019:144618 Salla e gjykimeve nr. 1 -Kacanik Riza Livoreka
09:40 2022:214522 Salla e gjykimeve nr. 2 -Kacanik Zajrete Muhaxheri
10:00 2022:230018 Salla e gjykimeve nr. 2 -Kacanik Zajrete Muhaxheri
10:00 2019:140902 Salla e gjykimeve nr. 1 -Kacanik Riza Livoreka
10:00 2019:221977 Zyra e gjykatësit Burhan Berisha Kaç
10:30 2019:141560 Salla e gjykimeve nr. 1 -Kacanik Riza Livoreka
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
10:00 2018:017738 Salla e gjykimeve nr. 1 -Shtërpcë Ivana Milenkovic
10:15 2018:020426 Salla e gjykimeve nr. 1 -Shtërpcë Ivana Milenkovic
10:30 2018:017485 Salla e gjykimeve nr. 1 -Shtërpcë Ivana Milenkovic
10:45 2018:023380 Salla e gjykimeve nr. 1 -Shtërpcë Ivana Milenkovic
11:00 2018:025659 Salla e gjykimeve nr. 1 -Shtërpcë Ivana Milenkovic

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Aktgjykimet/Aktvendimet
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Ferizaj dhe degët e saj
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet për hedhje dhe refuzim të ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Certifikata mbi dënimet penale