Gjykata Themelore Ferizaj

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
10:00 2022:044776 Fitore Krivanjeva Daci
10:00 2022:044776 Fitore Krivanjeva Daci
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
13:15 2023:080796 Burhan Berisha Kaç
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:30 2019:074354 Ivana Milenkovic
10:00 2019:175666 Ivana Milenkovic
10:00 2019:175666 Ivana Milenkovic

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Aktgjykimet/Aktvendimet
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Ferizaj dhe degët e saj
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet për hedhje dhe refuzim të ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Certifikata mbi dënimet penale