Gjykata Themelore Ferizaj

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2020:154664 Kati III Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Elmaz Zenuni
10:00 2018:017231 Kati I Salla e gjykimeve nr. 2 -Ferizaj Ibrahim Idrizi
10:00 2018:062754 Kati III Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Elmaz Zenuni
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2018:045665 Salla e gjykimeve nr. 2 -Kacanik Zajrete Muhaxheri Shtyer
09:30 2018:032962 Salla e gjykimeve nr. 2 -Kacanik Zajrete Muhaxheri
10:00 2019:220532 Salla e gjykimeve nr. 1 -Kacanik Riza Livoreka
10:00 2018:044113 Salla e gjykimeve nr. 2 -Kacanik Zajrete Muhaxheri
10:30 2018:015802 Salla e gjykimeve nr. 2 -Kacanik Zajrete Muhaxheri
11:00 2018:015313 Salla e gjykimeve nr. 2 -Kacanik Zajrete Muhaxheri
11:20 2019:224660 Salla e gjykimeve nr. 2 -Kacanik Zajrete Muhaxheri
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2019:184328 Salla e gjykimeve nr. 1 -Shtërpcë Bersim Shaipi
10:00 2019:144435 Salla e gjykimeve nr. 1 -Shtërpcë Bersim Shaipi
11:00 2019:150103 Salla e gjykimeve nr. 2 -Shtërpcë Bersim Shaipi
11:30 2020:066209 Salla e gjykimeve nr. 1 -Shtërpcë Bersim Shaipi

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Ferizaj
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Ferizaj dhe degët e saj
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online