Gjykata Themelore Ferizaj

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
07:00 2021:243824 Kati II Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Hakile Ilazi
07:15 2021:234435 Kati II Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Hakile Ilazi
07:30 2021:177684 Kati II Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Hakile Ilazi
09:00 2019:269110 Kati III Salla e gjykimeve nr. 2 -Ferizaj Imri Sejda
09:00 2021:031955 Zyra e gjykatësit Shabi Idrizi
09:00 2021:153965 Zyra e gjykatësit Nazife Beqiri
09:00 2021:066299 Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
09:00 2021:099541 Kati III Salla e gjykimeve nr. 4 -Ferizaj Ardian Ajvazi
09:00 2021:225255 Kati III Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Bekim Salihu
09:00 2021:225255 Kati III Salla e gjykimeve nr. 1 -Ferizaj Bekim Salihu
09:10 2021:153931 Zyra e gjykatësit Nazife Beqiri
09:15 2021:153853 Zyra e gjykatësit Nazife Beqiri
09:20 2021:153798 Zyra e gjykatësit Nazife Beqiri
09:30 2021:066310 Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
09:30 2021:254879 Zyra e gjykatësit Fitore Daci
09:30 2021:205865 Kati II Salla e gjykimeve nr. 3 -Ferizaj Adem Shabani
09:30 2019:072772 Zyra e gjykatësit Kadrije Goga-Lubishtani
09:30 2019:116404 Kati III Salla e gjykimeve nr. 3 -Ferizaj Burim Emërllahu
09:30 2021:153748 Zyra e gjykatësit Nazife Beqiri
09:35 2021:155729 Zyra e gjykatësit Nazife Beqiri
09:45 2021:153687 Zyra e gjykatësit Nazife Beqiri
09:50 2021:153514 Zyra e gjykatësit Nazife Beqiri
10:00 2021:069136 Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
10:00 2021:066323 Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
10:00 2021:166679 Kati II Salla e gjykimeve nr. 3 -Ferizaj Adem Shabani
10:00 2021:153489 Zyra e gjykatësit Nazife Beqiri
10:00 2021:043886 Zyra e gjykatësit Fitore Daci
10:10 2021:152702 Zyra e gjykatësit Nazife Beqiri
10:15 2021:150819 Zyra e gjykatësit Nazife Beqiri
10:20 2021:150746 Zyra e gjykatësit Nazife Beqiri
10:30 2021:201840 Kati II Salla e gjykimeve nr. 3 -Ferizaj Adem Shabani
10:30 2021:068898 Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
10:30 2021:150675 Zyra e gjykatësit Nazife Beqiri
10:30 2019:094695 Kati III Salla e gjykimeve nr. 4 -Ferizaj Ardian Ajvazi
10:35 2021:150664 Zyra e gjykatësit Nazife Beqiri
10:40 2021:143786 Zyra e gjykatësit Nazife Beqiri
11:00 2021:256211 Zyra e gjykatësit Shabi Idrizi
11:00 2019:099587 Kati III Salla e gjykimeve nr. 3 -Ferizaj Misin Frangu
11:30 2021:071158 Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
13:00 2021:066615 Zyra e gjykatësit Shabi Idrizi
13:00 2020:060925 Kati III Salla e gjykimeve nr. 1 -Ferizaj Bekim Salihu
13:15 2020:157179 Kati III Salla e gjykimeve nr. 4 -Ferizaj Imri Sejda
14:30 2021:088929 Kati III Salla e gjykimeve nr. 1 -Ferizaj Bekim Salihu
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2021:175969 Salla e gjykimeve nr. 1 -Kacanik Riza Livoreka
09:20 2018:059028 Salla e gjykimeve nr. 2 -Kacanik Zajrete Muhaxheri
10:00 2020:145978 Salla e gjykimeve nr. 1 -Kacanik Riza Livoreka
11:00 2019:077432 Salla e gjykimeve nr. 2 -Kacanik Burim Çaka
13:15 2019:113285 Salla e gjykimeve jasht gjykates-Kacanik Riza Livoreka
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
10:00 2021:095510 Salla e gjykimeve nr. 1 -Shtërpcë Ivana Milenkovic
10:15 2021:095504 Salla e gjykimeve nr. 1 -Shtërpcë Ivana Milenkovic
10:30 2021:193950 Salla e gjykimeve nr. 2 -Shtërpcë Ivana Milenkovic
10:30 2019:105545 Salla e gjykimeve nr. 1 -Shtërpcë Ivana Milenkovic
10:45 2021:158309 Salla e gjykimeve nr. 1 -Shtërpcë Ivana Milenkovic
11:00 2021:184575 Salla e gjykimeve nr. 1 -Shtërpcë Ivana Milenkovic

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Ferizaj
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Ferizaj dhe degët e saj
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet per hedhje dhe refuzim te ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online