Gjykata Themelore Ferizaj

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2019:098428 Kati III Salla e gjykimeve nr. 3 -Ferizaj Misin Frangu
09:00 2021:152777 Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
09:00 2019:101996 Kati III Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Bekim Salihu
09:00 2019:101996 Kati III Salla e gjykimeve nr. 1 -Ferizaj Bekim Salihu
09:00 2019:078426 Kati III Salla e gjykimeve nr. 2 -Ferizaj Ardian Ajvazi
09:00 2021:253508 Kati II Salla e gjykimeve nr. 1 -Ferizaj Mimoza Shabani
09:15 2021:232543 Zyra e gjykatësit Fitore Daci
09:30 2021:152858 Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
09:30 2019:076995 Zyra e gjykatësit Shabi Idrizi
09:30 2021:259277 Kati II Salla e gjykimeve nr. 1 -Ferizaj Mimoza Shabani
09:30 2021:238204 Zyra e gjykatësit Fitore Daci
09:30 2021:236003 Zyra e gjykatësit Magdalena Milosevic
09:45 2021:236254 Zyra e gjykatësit Magdalena Milosevic
10:00 2021:152902 Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
10:00 2021:128857 Zyra e gjykatësit Magdalena Milosevic
10:00 2021:112013 Zyra e gjykatësit Kadrije Goga-Lubishtani
10:00 2020:918175 Kati III Salla e gjykimeve nr. 2 -Ferizaj Ardian Ajvazi
10:00 2020:029294 Zyra e gjykatësit Fitore Daci
10:15 2021:124582 Zyra e gjykatësit Magdalena Milosevic
10:15 2021:272847 Kati II Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Hakile Ilazi
10:30 2021:124340 Zyra e gjykatësit Magdalena Milosevic
10:45 2021:153157 Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
10:45 2021:124177 Zyra e gjykatësit Magdalena Milosevic
11:00 2021:123078 Zyra e gjykatësit Magdalena Milosevic
11:00 2019:202490 Kati II Salla e gjykimeve nr. 4 -Ferizaj Ilir Bytyqi
11:00 2021:248302 Kati III Salla e gjykimeve nr. 2 -Ferizaj Ardian Ajvazi
11:15 2021:123057 Zyra e gjykatësit Magdalena Milosevic
13:15 2020:029454 Zyra e gjykatësit Shabi Idrizi
13:15 2021:205865 Kati II Salla e gjykimeve nr. 3 -Ferizaj Adem Shabani
13:15 2019:097784 Kati III Salla e gjykimeve nr. 3 -Ferizaj Misin Frangu
13:30 2020:170938 Kati II Salla e gjykimeve nr. 1 -Ferizaj Mirlinda Bytyqi-Rexhepi
14:00 2019:102023 Kati III Salla e gjykimeve nr. 1 -Ferizaj Bekim Salihu
14:15 2019:097620 Kati III Salla e gjykimeve nr. 3 -Ferizaj Misin Frangu
14:30 2019:083074 Kati III Salla e gjykimeve nr. 2 -Ferizaj Ardian Ajvazi
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2019:116702 Salla e gjykimeve nr. 1 -Kacanik Riza Livoreka
09:00 2021:077247 Zyra e gjykatësit Zajrete Muhaxheri
09:15 2021:060455 Zyra e gjykatësit Zajrete Muhaxheri
09:20 2021:069483 Zyra e gjykatësit Zajrete Muhaxheri
09:30 2021:078139 Zyra e gjykatësit Zajrete Muhaxheri
09:40 2021:033641 Zyra e gjykatësit Zajrete Muhaxheri
10:00 2019:121475 Salla e gjykimeve nr. 1 -Kacanik Riza Livoreka
11:00 2019:101744 Salla e gjykimeve nr. 2 -Kacanik Burim Çaka
14:00 2019:111086 Salla e gjykimeve nr. 1 -Kacanik Riza Livoreka

NO Sessions!

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Ferizaj
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Ferizaj dhe degët e saj
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet per hedhje dhe refuzim te ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online