Njoftim për kandidatët e përzgjedhur për pozitën Roje Sigurimi

Njoftim për kandidatët e përzgjedhur për pozitën Roje Sigurimi

Ju njoftojmë se në konkursin e shpallur nga Gjykata Themelore në Ferizaj Nr. 04/2016, datë 27.12.2016 për pozitën Roje Sigurimi në Gjykatën Themelore në Ferizaj për 3 (tri) pozita, kanë aplikuar gjithsejtë 10 (dhjetë) kandidatë.

Nga Komisioni Përzgjedhës, konform kritereve të përcaktuara janë përzgjedhur 5 (pesë) kandidatë për listën e ngushtë. Intervista me gojë është mbajtur me datë 05.01.2017 dhe në intervistë kanë pjesë 5 (pesë) kandidatë.

KPSHC, konform Udhëzimit Administrativ nr. 04/2016, pas përfundimit të procedurave të rekrutimit ka përzgjedhur kandidatët meritor për pozitën Roje Sigurimi, në Gjykatën Themelore në Ferizaj. Andaj, ju njoftojmë se kandidatët e përzgjedhur në pozitën e lartë cekur është: 

 

  1. Sali Ajvazi          245 pikë,
  2. Gazmend Elezi   245 pikë dhe
  3. Egzon Vranovci  228 pikë.

 

Me respekt,