Katër (4) vjet burgim ndaj të pandehurit S.G, për veprat penale të narkotikëve 

Katër (4) vjet burgim ndaj të pandehurit S.G, për veprat penale të narkotikëve