Njoftim për anulimin e seancave gjyqësore

Njoftim për anulimin e seancave gjyqësore

Ferizaj, 16 mars 2020 – Bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës, dhe në referim të Vendimit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës Nr. 53/2020, të datë 15.03.2020, për masat parandaluese në funksion të mbrojtjes nga virusi Covid-19, Gjykata Themelore Ferizaj, njofton të gjitha palët se anulohen të gjitha aktivitetet e gjykatës dhe seancat gjyqësore përveç çështjeve të paraburgimit, urdhrat mbrojtës, rastet penale të cilat duhet tu vazhdohet apo ndërpritet masa e sigurisë, si dhe rastet e tjera të cilat sipas ligjit duhet të trajtohen me urgjencë.

Masat e lartë shënuara do të vlejnë deri në një vendim të ri.