Njoftim për kandidatët e përzgjedhur për pozitën Zyrtar/e Ligjor/e 1

Njoftim për kandidatët e përzgjedhur për pozitën Zyrtar/e Ligjor/e 1