Basic Court Ferizaj/Uroševac

FULL SCHEDULE

To view the monthly calendar of all sessions and to find a scheduled session please click on all the schedules

All schedules

Basic Court Ferizaj/Uroševac
Verdicts from Basic Court Ferizaj/Uroševac
Branches of Basic Court Ferizaj/Uroševac
Verdicts from Branches of Basic Court Ferizaj/Uroševac
All Verdicts
All Verdicts Basic Court Ferizaj/Uroševac and its Branches
Shërbime online
Përdorni format më poshtë për të adresuar qështjen tuaj, duke përfshier përvojen tuaj pozitive ose negative lidhur me shërbimet ne gjykatë, apo plotësoni formën për kërkim të çertifikatës...
Request for Issuance of Certificate
Submit your request online
Online Assessment
Assess your experience and court services
Complaints on court services
Submit your complaint