Njoftim për kandidatin e përzgjedhur për pozitën Asistente e Kryetarit

Njoftim për kandidatin e përzgjedhur për pozitën Asistente e Kryetarit