Katër (4) vjet e gjashtë (6) muaj burgim ndaj F.T. për veprën penale ushtrim i ndikimit dhe falsifikimi i dokumenteve, ndërsa lirohen nga akuza pasi nuk është provuar se e pandehura S.T ka kryer veprën penale keqpërdorimi i pozitës zyrtare dhe marrja apo asgjësimi i vulave zyrtare, dhe i pandehuri G.SH për veprën penale ushtrim i ndikimit

Katër (4) vjet e gjashtë (6) muaj burgim ndaj F.T. për veprën penale ushtrim i ndikimit dhe falsifikimi i dokumenteve, ndërsa lirohen nga akuza pasi nuk është provuar se e pandehura S.T ka kryer veprën penale keqpërdorimi i pozitës zyrtare dhe marrja apo asgjësimi i vulave zyrtare, dhe i pandehuri G.SH për veprën penale ushtrim i ndikimit