Sud
Ogranak
Od
Do
Broj predmet 
Sudija
     
Vrsta Broj predmet Vrsta predmeta Datum & Vreme Broj Sale Sudija Status Sledeća sednica
PKR 2022:103406 Krime të rënda Shqyrtim gjyqësor 05.12.2023
10:00
Kati I Salla e gjykimeve nr. 3 -Ferizaj Fitore Krivanjeva Daci
PKR 2022:103406 Krime të rënda Shqyrtim gjyqësor 05.12.2023
10:00
Kati I Salla e gjykimeve nr. 3 -Ferizaj Fitore Krivanjeva Daci