Gjykata
Dega
Prej
Deri
Numri i lëndës 
Gjykatësi/ja
     
Lloji Numri i lëndës Lloji i lëndës Data & Koha Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi Seanca e rradhës
2019:098428 18.01.2022
09:00
Kati III Salla e gjykimeve nr. 3 -Ferizaj Misin Frangu
2021:152777 Kundervajtje- Madhorë 18.01.2022
09:00
Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
2019:101996 18.01.2022
09:00
Kati III Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Bekim Salihu
2019:101996 18.01.2022
09:00
Kati III Salla e gjykimeve nr. 1 -Ferizaj Bekim Salihu
P 2021:253508 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 18.01.2022
09:00
Kati II Salla e gjykimeve nr. 1 -Ferizaj Mimoza Shabani
2019:078426 18.01.2022
09:00
Kati III Salla e gjykimeve nr. 2 -Ferizaj Ardian Ajvazi
P 2021:232543 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 18.01.2022
09:15
Zyra e gjykatësit Fitore Daci
2021:152858 Kundervajtje- Madhorë 18.01.2022
09:30
Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
2021:236003 18.01.2022
09:30
Zyra e gjykatësit Magdalena Milosevic
P 2019:076995 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 18.01.2022
09:30
Zyra e gjykatësit Shabi Idrizi
P 2021:259277 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 18.01.2022
09:30
Kati II Salla e gjykimeve nr. 1 -Ferizaj Mimoza Shabani
P 2021:238204 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 18.01.2022
09:30
Zyra e gjykatësit Fitore Daci
2021:236254 18.01.2022
09:45
Zyra e gjykatësit Magdalena Milosevic
PKR 2021:112013 Krime të rënda Shqyrtim gjyqësor 18.01.2022
10:00
Zyra e gjykatësit Kadrije Goga-Lubishtani
2021:128857 18.01.2022
10:00
Zyra e gjykatësit Magdalena Milosevic
2021:152902 Kundervajtje- Madhorë 18.01.2022
10:00
Zyra e gjykatësit Bahri Salihu
2020:918175 18.01.2022
10:00
Kati III Salla e gjykimeve nr. 2 -Ferizaj Ardian Ajvazi
P 2020:029294 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 18.01.2022
10:00
Zyra e gjykatësit Fitore Daci
2021:124582 18.01.2022
10:15
Zyra e gjykatësit Magdalena Milosevic
P 2021:272847 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 18.01.2022
10:15
Kati II Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Hakile Ilazi
34 seanca nga 2 Next page