Court
Branch
From
To
Case number  
Judge
     
Type Case number Case type Date & Time Room No Judge Status Next session
P 2022:160471 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 01.02.2023
09:30
Zyra e gjykatësit Hakile Ilazi
C 2022:176070 Civile Kontestimore 01.02.2023
09:30
Kati II Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Lela Petkovic
P 2023:005015 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 01.02.2023
10:00
Kati III Salla e gjykimeve nr. 4 -Ferizaj Imri Sejda
C 2020:050766 Civile Kontestimore 01.02.2023
10:00
Kati II Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Lela Petkovic
P 2023:005024 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 01.02.2023
10:30
Kati III Salla e gjykimeve nr. 4 -Ferizaj Imri Sejda
C 2020:050772 Civile Kontestimore 01.02.2023
10:30
Kati II Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Lela Petkovic
C 2020:039366 Civile Kontestimore 01.02.2023
11:00
Kati II Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Lela Petkovic
C 2020:044230 Civile Kontestimore 01.02.2023
11:30
Kati II Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Lela Petkovic